Χρήση Βελτίωση παιχνιδιού κατά την αναπαραγωγή

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.
 1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού).

  Εικόνα της οθόνης παιχνιδιού ενώ εμφανίζεται το εικονίδιο μενού Βελτίωση παιχνιδιού.

 2. Στο μενού που ανοίγει, πατήστε και διαμορφώστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

  Εικόνα του μενού Βελτίωση παιχνιδιού.

  • [Λειτουργία παιχνιδιού]: Κάντε μια επιλογή για να βελτιστοποιήσετε τη συσκευή σας για παιχνίδια επιλέγοντας κάποιο από τα εξής: [Προτιμώμενες επιδόσεις], [Ισορροπημένη], [Προτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας] και [Προσαρμογή].
   Αν επιλέξετε [Προσαρμογή], πατήστε (Εικονίδιο ρυθμίσεων) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις. Πατήστε [Προεπισκόπηση] για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατά τη δοκιμή των πραγματικών στοιχείων ελέγχου παιχνιδιού. Επίσης, μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε το παράθυρο ρυθμίσεων στην επιθυμητή θέση.
   Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.
   • [Βελτιστοπ. περιοχής αφής]: Περιορίστε την περιοχή αφής στον οριζόντιο προσανατολισμό.
   • [Έλεγχος ισχύος H.S.]: Περιορίστε τις μειώσεις στην απόδοση και την υποβάθμιση της μπαταρίας που προκαλούνται από την υπερθέρμανση της συσκευής κατά τη φόρτιση. Ενώ εκτελείται η εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού, η μπαταρία δεν θα φορτίζεται αν είναι ενεργό το [Έλεγχος ισχύος H.S.].
  • [Ρυθμίσεις επιδόσεων]: Επικεντρωθείτε στο παιχνίδι σας αποκλείοντας όλες τις ειδοποιήσεις, τις εισερχόμενες κλήσεις, το πλήκτρο κάμερας και άλλες ρυθμίσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το παιχνίδι.
  • [Οθόνη και ήχος]: Προσαρμόστε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του περιεχομένου που εμφανίζεται και τους ήχους κατά την αναπαραγωγή ενός παιχνιδιού.
  • [Πολυδιεργασία]: Προβάλετε έναν ιστότοπο ή χρησιμοποιήστε άλλες εφαρμογές. Αναζητήστε πληροφορίες στρατηγικής ενώ παίζετε ένα παιχνίδι.
  • [Στιγμιότυπο οθόνης]: Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Μπορείτε, επίσης, να τραβήξετε πολλά στιγμιότυπα οθόνης μαζί και να καταγράψετε μια αποφασιστική στιγμή σε ένα παιχνίδι.
  • [Εγγραφή]: Καταγράψτε και μοιραστείτε το παιχνίδι, το πρόσωπο και τα σχόλιά σας.

Για να αλλάξετε τον τύπο μενού

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ του τύπου μενού (Αναπτυσσόμενη γραμμή) και (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού).

 1. Πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) > (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) > [Τύπος μενού] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.


Για να προβάλετε έναν ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές ενώ παίζετε ένα παιχνίδι

 1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) > [Πολυδιεργασία].
 2. Πατήστε [WEB], [YouTube] ή [Εφαρμογές].
  • Για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο [Πολυδιεργασία], πατήστε (Κουμπί ελαχιστοποίησης).
  • Για να μεταβείτε ξανά στο μενού, πατήστε (Εικονίδιο πίσω).
  • Όταν επιλέγετε μια εφαρμογή στο [Εφαρμογές], η εφαρμογή ανοίγει στο αναδυόμενο παράθυρο.

   Εικόνα του αναδυόμενου παραθύρου ενώ παίζετε ένα παιχνίδι

   Πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο για να εμφανιστούν εικονίδια λειτουργίας.

   Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε εικονίδιο στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ παίζετε ένα παιχνίδι. Δεξιά πλευρά, από πάνω προς τα κάτω, 1 έως 6.

   1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
   2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
   3. Εμφανίστε το μενού Βελτίωση παιχνιδιού.
   4. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο. Για να επαναλάβετε το άνοιγμα του αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) ή (Αναπτυσσόμενη γραμμή).
   5. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.
   6. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.


Για να προσαρμόσετε τα χρώματα του εμφανιζόμενου περιεχομένου

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 4 ρυθμίσεις καθεμία για [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας]. Εάν επιλέξετε μια προεπιλογή ανάλογα με την κατάσταση παιχνιδιού, μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

 1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) > [Οθόνη και ήχος].
 2. Πατήστε [Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας].
 3. Πατήστε < ή > στο πάνω κέντρο της οθόνης του μενού για να επιλέξετε την προρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και, έπειτα, ορίστε τις επιλογές.
  • [Λειτουργία φωτογραφίας] και [Αύξηση L-γ]: Πατήστε για να κάνετε μια επιλογή.
  • [Ισορροπία λευκού]: Σύρετε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή.
  • Για να αλλάξετε το όνομα μιας προεπιλογής, πατήστε (Εικονίδιο επεξεργασίας) (μέγιστος αριθμός 4 χαρακτήρων).


Για να προσαρμόσετε τον ήχο χρησιμοποιώντας τον Ισοσταθμιστή ήχου

Μπορείτε να προκαθορίσετε έως 4 ρυθμίσεις καθεμία για [Ισοσταθμιστής ήχου]. Εάν επιλέξετε μια προεπιλογή ανάλογα με την κατάσταση παιχνιδιού, μπορείτε να εφαρμόσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

 1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) > [Οθόνη και ήχος].
 2. Πατήστε τον διακόπτη [Ισοσταθμιστής ήχου] για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.
 3. Πατήστε < ή > στο πάνω κέντρο της οθόνης του μενού για να επιλέξετε την προρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και, έπειτα, προσαρμόστε την τιμή για κάθε συχνότητα.
  • Για να αλλάξετε το όνομα μιας προεπιλογής, πατήστε (Εικονίδιο επεξεργασίας) (μέγιστος αριθμός 4 χαρακτήρων).
  • Οι τιμές μπορούν να προσαρμοστούν μόνο όταν ο διακόπτης [Ισοσταθμιστής ήχου] έχει οριστεί σε «ενεργός».


Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου του μικροφώνου κατά τη φωνητική συνομιλία

Η άλλη ομάδα θα ακούει πιο καθαρά τη φωνή σας κατά τη διάρκεια της φωνητικής συνομιλίας. Προσαρμόστε τη ρύθμιση ανάλογα με τον τύπο μικροφώνου σας. Η λειτουργία αυτή λειτουργεί μόνο όταν έχετε συνδέσει ακουστικά με μικρόφωνο στην υποδοχή ήχου 3,5 mm της συσκευής σας.

 1. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) > [Οθόνη και ήχος].
 2. Στην ενότητα [Βελτιστοποίηση μικροφώνου V.C.] ορίστε μια επιλογή.


Υπόδειξη

 • Στο μενού με το (Κουμπί εμφάνισης λεπτομερειών) στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε (Κουμπί εμφάνισης λεπτομερειών) για να δείτε περιγραφές των ρυθμίσεων.
 • Μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε το (Κινούμενο εικονίδιο βελτίωσης παιχνιδιού) στην επιθυμητή θέση, όπως το άκρο της οθόνης.
 • Η λειτουργία STAMINA απενεργοποιείται ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού. Αν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ρυθμίστε το [Λειτουργία παιχνιδιού] σε [Προτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας].