Εκκίνηση της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού

Η εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού κάνει το παιχνίδι πολύ πιο άνετο με διάφορες λειτουργίες. Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου του μικροφώνου κατά τη φωνητική συνομιλία με χρήση ακουστικών, ανάλογα με τον τύπο του μικροφώνου σας. Προσαρμόστε τα χρώματα, τα εφέ εμφάνισης του εμφανιζόμενου περιεχομένου και τους ήχους και πολλά άλλα.

Τα παιχνίδια που λήφθηκαν αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού, και μπορείτε γρήγορα να εκκινείτε παιχνίδια από το μενού Βελτίωση παιχνιδιού.

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο Βελτίωσης παιχνιδιού).

Επισκόπηση οθόνης

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στην οθόνη Βελτίωση παιχνιδιού. Άνω δεξιά περιοχή από τα αριστερά προς τα δεξιά, 1 και 2. Άνω περιοχή, 3. Κεντρική περιοχή, 4.

 1. Προσθήκη νέων παιχνιδιών μη αυτόματα.
 2. Ρυθμίσεις Βελτίωσης παιχνιδιού
 3. Προτεινόμενες – Εμφανίζονται μια εισαγωγή στις δυνατότητες της Βελτίωσης παιχνιδιού και συνιστώμενα παιχνίδια.
 4. Πρόγραμμα εκκίνησης παιχνιδιών

  Τα κατεβασμένα παιχνίδια θα παρατίθενται αυτόματα. Πατήστε το εικονίδιο ενός παιχνιδιού για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

  Για να δείτε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή βίντεο τραβηγμένο από την εφαρμογή Βελτίωση παιχνιδιού, πατήστε (Εικονίδιο Προφίλ παιχνιδιού).


Για να αποθηκεύσετε εικονίδια παιχνιδιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε όλα τα προγράμματα εκκίνησης παιχνιδιών μαζί στην οθόνη της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού. Τα εικονίδια παιχνιδιών που αποθηκεύετε στην οθόνη της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού θα κρύβονται από την Αρχική οθόνη και το συρτάρι των εφαρμογών.

 1. Πατήστε (Εικονίδιο ρυθμίσεων Βελτίωσης παιχνιδιού) και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Αποθήκευση εικονιδίων παιχνιδιών] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Υπόδειξη

 • Εάν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση εικονιδίων παιχνιδιών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αλλάξει την Αρχική οθόνη από [Αρχική οθόνη Xperia] και ότι το (Εικονίδιο Βελτίωσης παιχνιδιού) βρίσκεται στην Αρχική οθόνη.