Βελτίωση της εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας Dolby Atmos®

Η χρήση του Dolby Atmos κάνει την αναπαραγωγή ήχου να ακούγεται πιο ρεαλιστική και τρισδιάστατη.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
  2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Dolby Atmos, πατώντας το διακόπτη.
  3. Πατήστε [Dolby Atmos] για περισσότερες επιλογές.

Σημείωση

  • Για να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ανάλυσης με την αρχική ποιότητά του, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Dolby Atmos.
  • Αν ενεργοποιηθεί το DSEE Ultimate ή 360 Spatial Sound ενώ είναι επίσης ενεργοποιημένο το Dolby Atmos, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το DSEE Ultimate ή 360 Spatial Sound αποκτά προτεραιότητα.