Αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη

Αν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνεται ή οι εφαρμογές κλείνουν ξαφνικά, η αποδέσμευση χώρου στην εσωτερική μνήμη μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Διαγράψτε αρχεία και καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε για να ελευθερώσετε χώρο.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Αποθηκευτικός χώρος].
  2. Πατήστε [Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου].
    Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Εσωτ. κοινόχρ. αποθ. χώρος] > [Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου].
  3. Επιλέξτε την καρτέλα «Περιήγηση».
  4. Διαγράψτε φακέλους ή αρχεία ή καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών.
    • Για να διαγράψετε φακέλους ή αρχεία, επιλέξτε τον φάκελο εσωτερικής αποθήκευσης, επιλέξτε έναν φάκελο ή αρχείο για διαγραφή, πατήστε (Εικονίδιο περισσότερων), και, στη συνέχεια, διαγράψτε τον.
    • Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, επιλέξτε τον φάκελο εφαρμογών, πατήστε (Εικονίδιο περισσότερων) για μια εφαρμογή που δεν χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, καταργήστε την εγκατάστασή της.