Αύξηση της ισχύος σήματος Wi-Fi

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi:

  • Να μετακινήσετε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
  • Να απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
  • Να μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.