Χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μουσική

Η ενότητα αυτή εξηγεί χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα κατά τη χρήση της εφαρμογής Μουσική.

Επεξεργασία πληροφοριών μουσικής

  1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε [Επεξεργ. πληροφ. μουσικής].
  2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
  3. Για να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε (Εικονίδιο επεξεργασίας) > [Ορισμός εικόνας].
  4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ].

Αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο

  1. Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το (Κουμπί Αρχικής οθόνης) για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

    Η εφαρμογή «Μουσική» εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.

    Για να ανοίξετε ξανά την εφαρμογή «Μουσική», σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση «Μουσική». Εναλλακτικά, βρείτε και πατήστε την επιλογή (Εικονίδιο μουσικής).