Σάρωση κωδικών QR

Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR χρησιμοποιώντας το Photo Pro.
  1. Βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
  2. Τοποθετήστε την κάμερα προς τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Ανάγνωση κωδικού QR Code]

  1. Βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο Photo Pro), και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
  2. Πατήστε [MENU].
  3. Πατήστε τον διακόπτη [Ανάγνωση κωδικού QR Code] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  4. Κλείστε το μενού.

    Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.