Εικονίδια κατάστασης

(Εικονίδιο ισχύος σήματος)

Η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται και όταν αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

(Εικονίδιο απουσίας σήματος)

(Εικονίδιο περιαγωγής δεδομένων)

Χρησιμοποιείται διεθνής περιαγωγή.

(Εικονίδιο σήματος Wi-Fi)

Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων.
Ο αριθμός που εμφανίζεται στα αριστερά του εικονιδίου διαφέρει ανάλογα με το πρότυπο Wi-Fi της τρέχουσας σύνδεσης.

(Εικονίδιο σφάλματος σύνδεσης Wi-Fi)

Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται και όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με δίκτυο πύλης υποδοχής. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το σύμβολο x εξαφανίζεται.
Αν το Google είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το σύμβολο x ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.

(Εικονίδιο κατάστασης μπαταρίας)

(Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας)

(Εικονίδιο λειτουργίας STAMINA)

(Εικονίδιο εξοικονόμησης δεδομένων)

(Εικονίδιο λειτουργίας πτήσης)

(Εικονίδιο Bluetooth)

Η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με συσκευή συμβατή με Bluetooth.

(Εικονίδιο σίγασης μικροφώνου)

(Εικονίδιο μεγαφώνου)

(Εικονίδιο «Μην ενοχλείτε»)

(Εικονίδιο σίγασης)

(Εικονίδιο δόνησης)

(Εικονίδιο ξυπνητηριού)

(Εικονίδιο GPS)

Σημείωση

  • Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.