Εικονίδια ειδοποιήσεων

(Εικονίδιο νέου SMS)

(Εικονίδιο κλήσης σε εξέλιξη)

(Εικονίδιο αναπάντητης κλήσης)

(Εικονίδιο κλήσης σε αναμονή)

(Εικονίδιο προώθησης κλήσεων) Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη

(Εικονίδιο λήψης δεδομένων σε εξέλιξη)

(Εικονίδιο αποστολής δεδομένων)

(Εικονίδιο ρύθμισης λογισμικού) Μια βασική διαμόρφωση της συσκευής σας είναι διαθέσιμη

(Εικονίδιο εγκατάστασης πιο πρόσφατου λογισμικού) Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού

(Εικονίδιο ενημέρωσης συστήματος) Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος

(Εικονίδιο λήψης ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη)

(Εικονίδιο εγκατάστασης ληφθείσας ενημέρωσης συστήματος σε εξέλιξη)

(Εικονίδιο φροντίδας μπαταρίας)

(Εικονίδιο δυναμικής δόνησης)

(Εικονίδιο περισσότερων ειδοποιήσεων) Περισσότερες μη εμφανιζόμενες ειδοποιήσεις

Σημείωση

  • Εδώ δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Αυτή η λίστα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.