Ένταση ήχου και δόνηση

Η ένταση ήχου και η δόνηση μπορεί να αλλάξει είτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης είτε αλλάζοντας μια ρύθμιση.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου για το κουδούνισμα, τα πολυμέσα, το ξυπνητήρι και τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να δονείται.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις εφαρμογών μπορούν να παρακάμψουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις έντασης ήχου και δόνησης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

 1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση πολυμέσων.
  Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την ένταση ήχου πολυμέσων, πατήστε (Εικονίδιο έντασης ήχου πολυμέσων).
 2. Για να αλλάξετε την ένταση ήχου εντός κλήσης, κουδουνίσματος και ειδοποιήσεων ή του ξυπνητηριού, πατήστε (Εικονίδιο Προσαρμογή έντασης ήχου).
  Χρησιμοποιήστε κάθε ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Πατήστε [Εμφάνιση περισσότερων] για περισσότερες επιλογές.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας δόνησης

 1. Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
 2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται πάνω από το ρυθμιστικό μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο (Εικονίδιο δόνησης).

Ενεργοποίηση του ήχου με δόνηση για εισερχόμενες κλήσεις

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δόνηση για κλήσεις].
 2. Ορίστε μια επιλογή.