Ήχοι και τόνοι

Ρύθμιση του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για κάθε κάρτα SIM. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε ως ήχο κλήσης.

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος].
 2. Επιλέξτε [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 1] ή [Ήχος κλήσης τηλεφώνου - SIM 2].

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης στις ρυθμίσεις ήχου.

 3. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
  Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ήχου κλήσης].

  Εικόνα της επιλογής ενός ήχου από τη λίστα.

 4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ήχος ειδοποίησης].
 2. Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.
  Για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε [Προσθήκη ειδοποίησης].
 3. Για επιβεβαίωση, πατήστε [OK].

Υπόδειξη

 • Για να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους κλήσης ή/και των ειδοποιήσεων και να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να δονείται μόνο, επιλέξτε [Κανένας] από τη λίστα.
 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άλλους ήχους και τόνους, βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] και, στη συνέχεια, πατήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους διάφορους ήχους και τους τόνους.