Έλεγχος χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

Βοήθεια για τη μείωση της χρήσης δεδομένων

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Εξοικονόμηση δεδομένων].
  Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
 2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμός μιας προειδοποίησης χρήσης δεδομένων ή ενός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη.
 2. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
  Αν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM, επιλέξτε μια κάρτα SIM.
 3. Πατήστε [Προειδοπ. και όριο δεδομένων].
  Μπορεί να βρείτε το στοιχείο στο [Σύνθετες ρυθμίσεις].
 4. Ανάλογα με το αν θέλετε να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση δεδομένων ή ένα όριο δεδομένων, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
  • Για να ρυθμίσετε μια προειδοποίηση χρήσης δεδομένων, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός προειδοπ. δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Προειδοποίηση δεδομένων] για να αλλάξετε το επίπεδο προειδοποίησης.
  • Για να ρυθμίσετε ένα όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε τον διακόπτη [Ορισμός ορίου δεδομένων] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε [Όριο δεδομένων] για να αλλάξετε το όριο χρήσης δεδομένων.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία κατά την επαναφορά του κύκλου χρήσης. Στην ενότητα [Προειδοπ. και όριο δεδομένων], πατήστε [Κύκλος χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφ.] και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την ημερομηνία επαναφοράς.

Σημείωση

 • Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας φθάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έλεγχος της χρήσης δεδομένων σας

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο].
 2. Ανάλογα με το αν θέλετε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, ακολουθήστε τη εξής διαδικασία.
  • Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας] > [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
   Αν χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM, επιλέξτε μια κάρτα SIM και, στη συνέχεια, πατήστε [Χρήση δεδομένων εφαρμογής].
  • Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων Wi-Fi, πατήστε [Wi-Fi] > [Χρήση δεδομένων Wi-Fi].

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Εφαρμογές και ειδοποιήσεις].
 2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Δεδ. κιν. τηλ. & Wi‑Fi].
 3. Επεξεργαστείτε τις επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση

 • Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.