Επανεκκίνηση και επαναφορά της συσκευής σας

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή απαιτείται αν η συσκευή σας σταματήσει να λειτουργεί σωστά, αλλά να γνωρίζετε ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, επειδή η επαναφορά της συσκευής θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.

Αν δεν μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia Companion. Για περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη και χρήση του Xperia Companion, κάντε αναζήτηση του Xperia Companion στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Sony.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

Σημείωση

 • Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.
 1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
 2. Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε [Επανεκκίνηση].

  Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Επιβολή στη συσκευή να εκτελέσει επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης ταυτόχρονα μέχρι να δονηθεί η συσκευή σας.
 2. Ανάλογα αν θέλετε να επιβάλετε επανεκκίνηση ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής, προχωρήστε ως εξής.
  • Αν θέλετε να επιβάλλετε επανεκκίνηση της συσκευής: Ελευθερώστε τα πλήκτρα σε αυτό το σημείο. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση.
  • Αν θέλετε να επιβάλλετε τερματισμό λειτουργίας της συσκευής: Συνεχίστε να πιέζετε τα πλήκτρα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, η συσκευή θα δονηθεί τρεις φορές και θα απενεργοποιηθεί.

Υπόδειξη

 • Αν η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται, εάν γίνει αναγκαστική επανεκκίνηση της συσκευής, ενδέχεται να επιλυθεί το πρόβλημα.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σημείωση

 • Για να αποφύγετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη συσκευή σας, μη διακόπτετε τη διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.
 • Πραγματοποιήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Η επαναφορά θα σβήσει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας.
 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Σύνθετες ρυθμίσεις] > [Επαναφορά επιλογών].
 2. Πατήστε τις επιλογές [Διαγραφή δεδ. (επαναφορά)] > [Διαγραφή όλων των δεδομένων].
 3. Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης ή εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης ή το PIN για να συνεχίσετε.
 4. Για επιβεβαίωση, πατήστε [Διαγραφή όλων των δεδομένων].

Υπόδειξη

 • Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού Android όταν εκτελείτε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.