Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Side sense

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Προβολή] > [Σύνθετες ρυθμίσεις].
  2. Πατήστε [Side sense].
  3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.