Εντοπισμός των αριθμών IMEI της συσκευής σας

Η συσκευή σας διαθέτει έναν ή δύο μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς, οι οποίοι ονομάζονται ΙΜΕΙ ή αναγνωριστικό προϊόντος. Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Ενδέχεται να το χρειαστείτε, αν κλαπεί η συσκευή σας ή όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

Προβολή των αριθμών IMEI με το πληκτρολόγιο κλήσης

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο τηλεφώνου).
  2. Πατήστε (Εικονίδιο πληκτρολογίου κλήσης).
  3. Εισαγάγετε *#06# στο πληκτρολόγιο κλήσης. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται αυτόματα.

Προβολή των αριθμών IMEI στον δίσκο

Διάγραμμα της προβολής του(ων) αριθμού(ών) IMEI στην άνω αριστερή πλευρά σε μπροστινή προβολή.

  1. Σύρετε προς τα έξω το δίσκο της κάρτας SIM. Οι αριθμοί IMEI εμφανίζονται στον δίσκο.