Χρήση της λειτουργίας Side sense

Μπορείτε να πατήσετε τη γραμμή Side sense στο άκρο της οθόνης ή να τη σύρετε με το ένα χέρι για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας πιο εύκολα. Μπορείτε να εμφανίσετε το Μενού του Side sense ως συντόμευση για εφαρμογές και ρυθμίσεις ή το μενού Πολλαπλά παράθυρα για να επιλέξετε δύο εφαρμογές στη λειτουργία διαίρεσης οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αν σύρετε προς τα κάτω κατά μήκος της γραμμής Side sense στο άκρο της οθόνης. Φροντίστε να πατήσετε ή να σύρετε το δάχτυλό σας εντός της γραμμής Side sense.

Διάγραμμα της θέσης της γραμμής Side sense

Σημείωση

  • Το Side sense μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε.

Προσαρμογή της γραμμής Side sense

Για να μετακινήσετε τη γραμμή Side sense προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς τα επάνω ή κάτω.

Για να τοποθετήσετε τη θέση αφής οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα τη γραμμή Side sense και, στη συνέχεια, σύρετέ την προς το κέντρο της οθόνης. Το σχήμα της γραμμής Side sense αλλάζει σε κύκλο, και μπορείτε να την σύρετε και να την τοποθετήσετε οπουδήποτε θέλετε στην οθόνη.

Διάγραμμα μεταφοράς της γραμμής Side sense προς το κέντρο της οθόνης

Υπόδειξη

  • Για να επανέλθει η γραμμή Side sense στο αρχικό της σχήμα, σύρετε τον κύκλο πίσω στο άκρο της οθόνης.

Εμφάνιση του Μενού του Side sense

Για να ενεργοποιήσετε το μενού Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή ή τον κύκλο Side sense. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε μια εφαρμογή. Επίσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Διάγραμμα με διπλό πάτημα της γραμμής Side sense

Υπόδειξη

  • Για έξοδο από το Μενού του Side sense, πατήστε δύο φορές τη γραμμή Side sense ή πατήστε μια κενή περιοχή στην οθόνη.

Εμφάνιση του μενού πολλαπλών παραθύρων

Σύρετε προς τα επάνω τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο για να εμφανίσετε το μενού πολλαπλών παραθύρων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε εφαρμογές σε διαχωρισμό οθόνης.

Διάγραμμα μετακίνησης προς τα πάνω της γραμμής Side sense

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη με τη χρήση της γραμμής Side sense

Σύρετε τη γραμμή Side sense ή τον κύκλο προς τα κάτω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Διάγραμμα μετακίνησης προς τα κάτω της γραμμής Side sense