Χρήση συσκευής διπλής SIM

Μια συσκευή διπλής SIM σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε τα ακόλουθα:

 • Λήψη εισερχόμενων επικοινωνιών μέσω και των δύο καρτών SIM.
 • Επιλογή του αριθμού από τον οποίο θα αποστέλλονται οι εξερχόμενες επικοινωνίες, ή δυνατότητα επιλογής κάρτας SIM κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση.
 • Προώθηση κλήσεων που λήφθηκαν μέσω της κάρτας SIM 1 στην κάρτα SIM 2, όταν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με την κάρτα SIM 1 και αντίστροφα. Η λειτουργία αυτή λέγεται «Δυνατότητα επικοινωνίας με δύο κάρτες SIM». Πρέπει να την ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Προτού χρησιμοποιήσετε πολλαπλές κάρτες SIM, πρέπει να τις ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε μια κάρτα SIM που θα χειρίζεται την κίνηση δεδομένων.

Υπόδειξη

 • Μια συσκευή διπλής SIM λειτουργεί εφόσον τοποθετήσετε μία ή δύο κάρτες SIM.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης δύο καρτών SIM

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
 2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
 3. Πατήστε τον διακόπτη [Χρήση SIM] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM.
 4. Πατήστε (Εικονίδιο πίσω) για να ρυθμίσετε την άλλη κάρτα SIM.

Μετονομασία κάρτας SIM

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
 2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
 3. Πατήστε (Εικονίδιο επεξεργασίας) δίπλα στο όνομα της κάρτας SIM και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
 4. Πατήστε [Αποθήκευση].

Για να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα διαχειρίζεται την κίνηση δεδομένων

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
 2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
 3. Πατήστε [Προτίμηση δεδομένων].
 4. Επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την κίνηση δεδομένων.

Ρύθμιση της προεπιλεγμένης κάρτας SIM για πραγματοποίηση κλήσης

 1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Δίκτυο και διαδίκτυο] > [Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας].
 2. Επιλέξτε μια κάρτα SIM.
 3. Πατήστε [Προτίμηση κλήσεων].

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή «Τηλέφωνο».
 2. Πατήστε (Εικονίδιο περισσότερων) > [Ρυθμίσεις] > [Λογαριασμοί κλήσης] > [Προσεγγισιμότητα δύο καρτών SIM].
 3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Σημείωση

 • Η λειτουργία της προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον συνδυασμό παρόχων δικτύου που παρείχαν τις κάρτες SIM.

Υπόδειξη

 • Αν ορίσετε μία κάρτα SIM για κλήσεις και την άλλη κάρτα SIM για επικοινωνίες δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Δεδομένα κατά τη διάρκεια κλήσεων] της κάρτας SIM για κλήση. Τώρα θα μπορείτε να εκτελείτε επικοινωνίες δεδομένων ακόμα και κατά τη διάρκεια κλήσεων.
 • Αν η λειτουργία προσεγγισιμότητας δύο καρτών SIM δεν λειτουργεί αφού την ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει σωστά τους αριθμούς τηλεφώνου για κάθε κάρτα SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί εντοπίζονται αυτόματα κατά τη ρύθμιση. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί να τους καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο.