Λήψη στατικών εικόνων

 1. Εκκινήστε το Photo Pro.
  • Βρείτε και πατήστε τις επιλογές (Εικονίδιο Photo Pro).
  • Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.
  • Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 2. Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης.
  • AUTO (Αυτόματη λειτουργία): Οι τιμές ρυθμίσεων προσδιορίζονται καταλλήλως από το Photo Pro, έτσι ώστε να μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες οποιουδήποτε θέματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με καλά αποτελέσματα.
  • P (Αυτόματο πρόγραμμα): Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με έναν αυτόματα ρυθμισμένο συνδυασμό ταχύτητας κλείστρου και τιμής ISO.
  • S (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου): Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες από γρήγορα κινούμενα θέματα κ.λπ. με μη αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου. (Η τιμή ISO προσαρμόζεται αυτόματα.)
  • M (Μη αυτόματη έκθεση): Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου και τιμή ISO.
  • MR (Ανάκληση μνήμης): Μπορείτε να καταχωρίσετε εκ των προτέρων συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες ή ρυθμίσεις και να τις ανακαλέσετε όταν τραβάτε φωτογραφίες. Επιλέξτε [MR] και, στη συνέχεια, πατήστε [Ρύθμιση] για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο [Ανάκλ. ρυθμ. κάμερας].

  Εικόνα της επιλογής λειτουργίας λήψης όταν χρησιμοποιείται το Photo Pro

 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
 4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

  Εικόνα που δείχνει πώς να κρατάτε τη συσκευή σας ενώ κάνετε λήψη μιας εικόνας χρησιμοποιώντας το Photo Pro

 5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Σημείωση

 • Δεν υπάρχει κουμπί κλείστρου στην οθόνη αναμονής Photo Pro όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη στις λειτουργίες AUTO/P/S/M. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας στη συσκευή σας.