Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή

Μπορείτε να αφαιρέσετε τον θόρυβο που παράγεται από τον άνεμο που χτυπά το μικρόφωνο όταν ηχογραφείτε χωρίς να χάσετε την αρχική ποιότητα ήχου.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου] > [Έξυπνο φίλτρο ανέμου].
  2. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.