Επισκόπηση BASIC (Βασικής) λειτουργίας

Λειτουργία φωτογραφίας

Εικόνες που δείχνουν πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία φωτογραφίας BASIC (Βασική). Άνω περιοχή, 1 έως 7. Δεξιά πλευρά της συσκευής, 8 και 11. Κάτω περιοχή, 9 έως 10 και 12 έως 20.

 1. Εικονίδιο αναγνώρισης σκηνικού και εικονίδιο συνθηκών
  Αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται όταν το Photo Pro αναγνωρίζει αυτόματα μια σκηνή ή μια συνθήκη.
 2. Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης
 3. Google Lens
 4. Φακός μπροστινής κάμερας
 5. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
 6. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης
 7. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
 8. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
 9. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
 10. Επιλέξτε μια αναλογία εικόνας
 11. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να βγάλετε φωτογραφίες
 12. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
 13. Επιλέξτε μια ρύθμιση φλας. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται το φλας ή ο φακός.
 14. Κουμπί λειτουργία Οδήγησης
  Επιλέξτε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή μια λειτουργία μονής λήψης ή συνεχούς λήψης.
 15. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφίες
 16. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
 17. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
 18. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες
 19. Πατήστε για να προσαρμόσετε το εφέ Μποκέ
 20. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα

Λειτουργία βίντεο

Εικόνες που δείχνουν πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία βίντεο BASIC (Βασική). Άνω περιοχή, 1 έως 6. Δεξιά πλευρά της συσκευής, 7 και 10. Κάτω περιοχή, 8 έως 9 και 11 έως 17.

 1. Για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης
 2. Google Lens
 3. Φακός μπροστινής κάμερας
 4. Μενού ρυθμίσεων του Photo Pro
 5. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης
 6. Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας
 7. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης ήχου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
 8. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα γωνίας για να αλλάξετε φακούς
 9. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν ενεργοποιείται ο φακός.
 10. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να εγγράψτε βίντεο
 11. Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της κύριας κάμερας
 12. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)
 13. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε βίντεο
 14. Μεταβείτε πίσω ή εξέλθετε από το Photo Pro
 15. Για να αλλάξετε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών και της λήψης βίντεο
 16. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε βίντεο
 17. Πατήστε για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα