Επισκόπηση λειτουργίας AUTO/P/S/M

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε παράμετρος στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία AUTO/P/S/M. Άνω πλευρά της συσκευής, 1 και 4. Κεντρική περιοχή, 2 και 3. Δεξιά περιοχή από πάνω προς τα κάτω, 5 έως 8. Κάτω περιοχή, 9 και 10. Αριστερή περιοχή από κάτω προς τα πάνω, 11 έως 15.

 1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

 2. Εικονίδιο αποθήκευσης δεδομένων/Ποσότητα ελεύθερου χώρου/Μέγεθος εικόνας/Μορφή αρχείου/Κατάσταση γεωγραφικής ετικέτας

  Το εικονίδιο σκηνικού ή το εικονίδιο συνθήκης εμφανίζεται επίσης όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO.

 3. Κατάσταση μπαταρίας

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάμερας για να εκκινήσετε το Photo Pro ή να κάνετε λήψη εικόνων.

 5. Κλήση

  • Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία (P) Αυτόματου προγράμματος.
  • Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου (S) ή μη αυτόματης έκθεσης (M).
 6. Πατήστε για να κλειδώσετε την εστίαση.

  Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν είναι κλειδωμένη η εστίαση. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την εστίαση.

 7. Πατήστε για να κλειδώσετε την έκθεση.

  Το κουμπί γίνεται πορτοκαλί όταν η έκθεση είναι κλειδωμένη. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκλειδώσετε την έκθεση.

 8. Εικονίδια ρύθμισης

  Πατήστε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

 9. Σύρετε τον διακόπτη προς τα δεξιά για να κλειδώσετε τα στοιχεία στην αριστερή πλευρά του εικονοσκοπίου και τα εικονίδια ρυθμίσεων, αποτρέποντας τυχαίες λειτουργίες.

 10. Ρυθμίσεις ένδειξης/έκθεσης εστίασης

  Το (Εικονίδιο αυτόματης εστίασης) υποδεικνύει ότι το θέμα βρίσκεται σε εστίαση.

  Το (Εικονίδιο κλειδώματος AE) υποδεικνύει ότι η έκθεση είναι κλειδωμένη.

 11. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε, να μοιραστείτε ή να επεξεργαστείτε φωτογραφίες.

  Πατήστε (Εικονίδιο πίσω) για να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής του Photo Pro.

 12. Πατήστε για να αλλάξετε φακούς.

  Για να χρησιμοποιήσετε το ζουμ, πατήστε (Εικονίδιο επιλογής ανοιχτού ζουμ), σύρετε τα δάχτυλα προς τα μέσα ή έξω στο εικονοσκόπιο ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

 13. Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε πληροφορίες που εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

  Το ιστόγραμμα αναπαριστά γραφικά τη διανομή φωτεινότητας.

  Το αλφάδι σάς βοηθάει να μετρήσετε τη γωνία της συσκευής και να διατηρείτε τη φωτογραφία οριζόντια. Όταν η συσκευή σας ανιχνεύσει ότι είναι αλφαδιασμένη, το αλφάδι γίνεται πράσινο.

 14. Πατήστε για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.

 15. Πατήστε για να αλλάξετε τη λειτουργία λήψης.

  Για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης όταν έχει ξεκινήσει το Photo Pro, πατήστε [MENU] > [Ρύθμιση] > [Λειτουργία λήψης κατά την εκκίνηση], και στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.