Χρήση της εφαρμογής Εξωτερική οθόνη

Αν κάνετε σύνδεση με εξωτερική κάμερα, όπως οι κάμερες Sony Alpha, ή με υπολογιστή, η εφαρμογή Εξωτερική οθόνη μπορεί να σας βοηθήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Για να εκμεταλλευτείτε την οθόνη υψηλής ανάλυσης του Xperia χρησιμοποιώντας την ως οθόνη κάμερας ή δευτερεύουσα οθόνη.
 • Για να διασφαλίσετε ότι η εστίαση είναι στο θέμα σας τσιμπώντας ή απλώνοντας τα δάχτυλά σας στην οθόνη του smartphone για σμίκρυνση ή μεγέθυνση.
 • Για να βρείτε τον καλύτερο φωτισμό σε διάφορα περιβάλλοντα φωτογράφησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Προσαρμογή φωτεινότητας".

Εικόνα σύνδεσης του Xperia σε εξωτερική κάμερα

 1. Βρείτε και πατήστε (Εικονίδιο εξωτερικής οθόνης) για να εκκινήσετε την εφαρμογή Εξωτερική οθόνη.
  Αν το (Εικονίδιο εξωτερικής οθόνης) δεν βρίσκεται στο συρτάρι εφαρμογών, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύνδεση συσκευής] > [Προτιμήσεις σύνδεσης] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη [Εξωτερική οθόνη].
 2. Συνδέστε μια συσκευή βίντεο.
  • Συνδέστε μια συσκευή βίντεο που υποστηρίζει έξοδο USB Video Class (UVC) στο Xperia μέσω ενός καλωδίου USB Type-C.
  • Συνδέστε μια συσκευή βίντεο που υποστηρίζει έξοδο HDMI στο Xperia σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI σε συνδυασμό με προσαρμογέα μετατροπής HDMI-UVC.

Επισκόπηση εξωτερικής οθόνης

 • (Εικονίδιο κλειδώματος οθόνης): Πατήστε για να κλειδώσετε την οθόνη και να αποτρέψετε τυχαίες λειτουργίες.

 • (Εικονίδιο ρύθμισης φωτεινότητας): Πατήστε για να προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας με το ρυθμιστικό.

 • (Εικονίδιο γραμμής πλέγματος): Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε έναν τύπο γραμμής πλέγματος.

 • (Εικονίδιο γραμμής πλαισίου): Πατήστε για να εμφανίσετε και να επιλέξετε μεταξύ διάφορων αναλογιών εικόνας.

 • (Εικονίδιο περιστροφής): Πατήστε για περιστροφή της οθόνης κατά 180 μοίρες.

 • (Εικονίδιο ρυθμίσεων): Πατήστε για να προσαρμόσετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις.