Βελτίωση της εξόδου ήχου με τη χρήση του 360 Spatial Sound

Η χρήση του 360 Spatial Sound κάνει την αναπαραγωγή όλων των στερεοφωνικών πηγών ήχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ροής, να ακούγονται σαν χωρικός ήχο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά για να απολαμβάνετε τα εφέ που παράγονται από τη λειτουργία.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Ρυθμίσεις ήχου].
  2. Πατήστε τον διακόπτη [360 Spatial Sound] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
  3. Πατήστε [360 Spatial Sound] για περισσότερες επιλογές.

Σημείωση

  • Η λειτουργία είναι αποτελεσματική μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι συμβατή με ήχο 360 Spatial Sound.
  • Αν και ο ήχος 360 Spatial Sound και Dolby Atmos είναι ενεργοποιημένα, μόνο μία από τις λειτουργίες μπορεί να είναι αποτελεσματική, ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που είναι σχετική με τη μουσική, το 360 Spatial Sound αποκτά προτεραιότητα.
  • Η ποιότητα ήχου της αρχικής πηγής ήχου ενδέχεται να έχει προτεραιότητα σε ότι έχει να κάνει με τα εφέ που παράγονται από το 360 Spatial Sound, ανάλογα με το περιεχόμενο.