Χρήση της λειτουργίας αναδυόμενου παραθύρου

Μπορείτε να εμφανίσετε μια άλλη εφαρμογή σε ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από μια εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια τρίτη εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο ενώ προβάλλετε δύο εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης.
 1. Πατήστε (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού επισκόπησης στην περιοχή κάτω δεξιά.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε σε ένα μικρό παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε [Αναδυόμενο παράθυρο].

  Εικόνα που δείχνει από πού να σαρώσετε για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στο μικρό παράθυρο και τη θέση του κουμπιού διακόπτη αναδυόμενου παραθύρου

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την.

  Εικόνα που δείχνει πού να σαρώσετε για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εμφανίσετε στην πλήρη οθόνη στη λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου

Επισκόπηση αναδυόμενου παραθύρου

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε εικονίδιο στο αναδυόμενο παράθυρο. Άνω δεξιά περιοχή από τα αριστερά προς τα δεξιά, 1 και 5.

 1. Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.
 2. Σύρετε για να μετακινήσετε το παράθυρο.
 3. Πατήστε για να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο.
 4. Πατήστε για να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο.
 5. Πατήστε για να κλείσετε το παράθυρο.


Σημείωση

 • Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.
 • Η λειτουργία αναδυόμενου παραθύρου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη λειτουργία ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, όπως όταν χρησιμοποιείτε το Photo Pro.