Χρήση της λειτουργίας διαίρεσης οθόνης

Η λειτουργία διαίρεσης οθόνης σάς επιτρέπει να προβάλετε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, όπως όταν θέλετε να προβάλετε ταυτόχρονα τις φωτογραφίες σας και το Calendar.
 1. Πατήστε (Κουμπί επισκόπησης) στη γραμμή πλοήγησης.

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού επισκόπησης στην περιοχή κάτω δεξιά.

 2. Πατήστε [Διακόπτης Πολλαπλών παραθύρων].

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού διακόπτη πολλαπλών παραθύρων στην κάτω δεξιά περιοχή.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε [Ολοκληρώθηκε].

  Εικόνα που δείχνει πού να σαρώσετε για να επιλέξετε εφαρμογές για τη διαίρεση οθόνης και τη θέση του εικονιδίου "Τέλος"

Επισκόπηση διαχωρισμού οθόνης

Εικόνα του διαχωρισμού οθόνης και των συστατικών μερών, που δείχνουν κάθε τμήμα με αριθμό. Άνω μισό, 1. Περιθώριο, 2. Εικονίδιο στο περίγραμμα, 3. Κάτω μισό, 4. Κάτω περιοχή από τα δεξιά προς τα αριστερά, 5 έως 7.

 1. Εφαρμογή 1
 2. Περίγραμμα διαχωρισμού οθόνης – Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων
 3. Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων – Πατήστε (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) για να επιλέξετε εφαρμογές. Εμφανίζεται το (Εικονίδιο διακόπτη πολλαπλών παραθύρων) όταν σύρετε το περίγραμμα της οθόνης διαίρεσης.
 4. Εφαρμογή 2
 5. Κουμπί επισκόπησης – Επιλέξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για το κάτω παράθυρο
 6. Κουμπί αρχικής οθόνης – Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
 7. Κουμπί επιστροφής – Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή


Σημείωση

 • Η λειτουργία διαχωρισμού οθόνης δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων διαχωρισμού οθόνης

 1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο κέντρο.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαχωρισμού οθόνης

 1. Σύρετε το περιθώριο διαχωρισμού οθόνης στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης.