Προσαρμογή ρυθμίσεων δυναμικής δόνησης

Ρύθμιση του επιπέδου δόνησης κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου μέσω μιας εφαρμογής πολυμέσων

  1. Ανοίξτε την επιθυμητή εφαρμογή πολυμέσων, όπως την εφαρμογή Μουσική.

  2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του περιεχόμενου πολυμέσων.

  3. Πιέστε το πλήκτρο έντασης για να ανοίξει ο πίνακας της έντασης ήχου.

  4. Σύρετε το ρυθμιστικό για τη λειτουργία Δυναμική δόνηση για να ρυθμίσετε το προτιμώμενο επίπεδο για αυτήν την εφαρμογή.

    Η ρύθμιση Δυναμική δόνηση αποθηκεύεται για την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

Προσαρμόστε τον χρονισμό της δόνησης στον ήχο από ασύρματες συσκευές

  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Ήχος] > [Δυναμική δόνηση].

  2. Προσαρμόστε το ρυθμιστικό [Συγχρονισμός] και, στη συνέχεια, πατήστε [ΔΟΚΙΜ.] για να επιβεβαιώσετε τον προσαρμοσμένο χρονισμό.