Μεταφορά περιεχομένου με χρήση της εφαρμογής Xperia Transfer 2 (από Android/iOS)

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία εγγράφων, επαφές, ρυθμίσεις συσκευής, χρονοδιαγράμματα, ιστορικό κλήσεων, SMS/MMS και πολλά άλλα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xperia Transfer 2.

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο συνδέοντας τη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) σε άλλη συσκευή (συσκευή μεταφοράς πηγής) με ένα καλώδιο USB. Για να μεταφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή iOS, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB OTG μαζί με το καλώδιο USB. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε συσκευές μέσω Wi-Fi.


(A): Προσαρμογέας USB OTG (Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB OTG για τη μεταφορά περιεχομένου από μια συσκευή iOS.)

Εικόνα των συσκευών σύνδεσης με καλώδιο USB

  1. Στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς), ανοίξτε την εφαρμογή Xperia Transfer 2.
    Για να μεταφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή Android OS, πραγματοποιήστε λήψη και άνοιγμα της εφαρμογής Xperia Transfer 2 στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς).
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε και να μεταφέρετε περιεχόμενο.