Μεταφορά περιεχομένου με χρήση υπολογιστή (από Android)

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγάλο όγκο δεδομένων στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) από άλλη συσκευή Android (συσκευή μεταφοράς πηγής) χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.

  1. Συνδέστε τη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) και την άλλη συσκευή (συσκευή μεταφοράς πηγής) σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
    Στη συσκευή σας, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης, πατήστε την ειδοποίηση ρύθμισης σύνδεσης USB και, στη συνέχεια, πατήστε [Πατήστε για περισσότερες επιλογές.] > [Μεταφορά αρχείων].
  2. Στον υπολογιστή, επιλέξτε τα αρχεία που θα μεταφερθούν από την παλιά συσκευή σας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία σε μια τοποθεσία στη νέα συσκευή σας.
    Όταν αντιγράφετε αρχεία από την παλιά συσκευή σας στη νέα συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα φακέλων είναι τα ίδια και στις δύο συσκευές.

Σημείωση

  • Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia και να διασφαλίζετε ότι είναι απόλυτα στεγνό.