Μεταφορά περιεχομένου με χρήση κάρτας SD (από Android)

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλα αρχεία εγγράφων από μια άλλη συσκευή Android χρησιμοποιώντας μια κάρτα SD.

 1. Στην άλλη συσκευή (συσκευή πηγής μεταφοράς), αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε να μεταφέρετε σε μια κάρτα SD χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθήκευσης στο μενού ρυθμίσεων ή στην εφαρμογή Αρχεία.
  Για να αντιγράψετε επαφές σε μια κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή «Επαφές» και, στη συνέχεια, εξαγάγετε τις επαφές στην κάρτα SD.

  Σημείωση

  • Ελέγξτε ότι η κάρτα SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ των προτέρων τόσο στη συσκευή σας όσο και στην άλλη συσκευή.
 2. Εισαγάγετε την κάρτα SD στην οποία αντιγράψατε τα δεδομένα στη συσκευή σας (συσκευή προορισμού μεταφοράς) και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.
  Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SD, εκκινήστε την εφαρμογή «Επαφές» και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις.

 3. Ελέγξτε τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή.