Αρχική οθόνη

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε λειτουργία στην αρχική οθόνη. Άνω περιοχή, 1. Κάτω περιοχή από τα δεξιά προς τα αριστερά, 2 έως 5.

 1. Γραμμή κατάστασης
 2. Γραμμή πλοήγησης
 3. Κουμπί επισκόπησης – Πατήστε για να βρείτε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
  • Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.
  • Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το κουμπί επισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή.
 4. Κουμπί αρχικής οθόνης – Πατήστε για να εξέλθετε από μια εφαρμογή και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη.
 5. Κουμπί επιστροφής – Πατήστε για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή για να κλείσετε την εφαρμογή.


Υπόδειξη

 • Όταν τα 3 κουμπιά για Αρχική, Πίσω και Επισκόπηση δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, βρείτε και πατήστε [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Πλοήγηση συστήματος] > [Πλοήγηση με τρία κουμπιά].


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

 1. Σαρώστε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης.


Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές στο συρτάρι εφαρμογών και να ανοίξετε μια εφαρμογή

 1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης στο πάνω μέρος για να ανοίξετε το συρτάρι εφαρμογών.

 2. Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίξετε.


Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας

Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία σας σε προκαθορισμένη εικόνα ή στην αγαπημένη σας φωτογραφία.

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Ταπετσαρίες].

  Εικόνα του μενού που ανοίγει στην αρχική οθόνη

Υπόδειξη

 • Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε [Γραφικά στοιχεία].