Εγγραφή της οθόνης της συσκευής σας

Μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο της οθόνης της συσκευής σας. Τα εγγεγραμμένα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.
  1. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.
  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε το (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης), και, στη συνέχεια, πατήστε το.
    Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο στον πίνακα «Γρήγορες ρυθμίσεις», πατήστε (Εικονίδιο επεξεργασίας), και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε (Εικονίδιο εγγραφής οθόνης) στο επάνω μέρος της οθόνης.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή στην οθόνη.
    Για να διακόψετε την εγγραφή, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε την ειδοποίηση της Εγγραφής οθόνης.

Σημείωση

  • Αυτή η Εγγραφή οθόνης και παρόμοιες λειτουργίες που παρέχονται από άλλες εφαρμογές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τη λειτουργία [Στιγμιότυπο οθόνης] ή τη λειτουργία [Εγγραφή] της εφαρμογής Βελτίωση παιχνιδιού.
  • Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε την οθόνη της συσκευής σας, ανάλογα με τον σχεδιασμό εφαρμογών.