Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί, αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
  1. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρολόι] > [Ξυπνητήρι].

    Εικόνα της λειτουργίας ξυπνητηριού

  2. Πατήστε (Εικονίδιο προσθήκης αντικειμένου).
  3. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε.
  4. Πατήστε [OK].

Υπόδειξη

  • Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο ρολογιού στην αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε [Γραφικά στοιχεία] και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό ρολόι.