Γραμμή κατάστασης και πίνακας ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και τα εικονίδια κατάστασης εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια ειδοποιήσεων σάς ενημερώνουν για συμβάντα, όπως νέα μηνύματα. Τα εικονίδια κατάστασης σάς ενημερώνουν για τις καταστάσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας και η ισχύς σήματος των συνδέσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

Εικόνα που δείχνει τη θέση κάθε λειτουργίας. Άνω αριστερή περιοχή, 1. Άνω δεξιά περιοχή, 2. Άνω περιοχή, 3.

  1. Εικονίδια ειδοποιήσεων
  2. Εικονίδια κατάστασης
  3. Γραμμή κατάστασης


Για να δείτε περιεχόμενο ειδοποίησης

Όταν ανοίγετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των εμφανιζόμενων εικονιδίων ειδοποιήσεων.

  1. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.


Υπόδειξη

  • Για να αναπτύξετε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια ειδοποίηση, πατήστε (Εικονίδιο κάτω βέλους). Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδοποιήσεων.
  • Για να ανοίξετε την εφαρμογή στο αναδυόμενο παράθυρο από την ειδοποίηση, πατήστε (Εικονίδιο αναδυόμενου παραθύρου). Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των εφαρμογών στο αναδυόμενο παράθυρο.
  • Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Δεν είναι δυνατή η ματαίωση όλων των ειδοποιήσεων.
  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, σύρετε μια ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να κάνετε το (Εικονίδιο ρυθμίσεων) να εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε την ή αγγίξτε παρατεταμένα την ειδοποίηση.