Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Σε αυτήν την ενότητα εξηγούνται οι βασικές λειτουργίες της κάμερας στη λειτουργία BASIC (Βασική).
 1. Εκκινήστε το Photo Pro.
  • Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.
  • Σαρώστε το (Εικονίδιο κάμερας) από την οθόνη κλειδώματος.
  • Πατήστε (Εικονίδιο Photo Pro) από το συρτάρι εφαρμογών.
  • Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας δύο φορές. Βρείτε και πατήστε τις επιλογές [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Κινήσεις] > [Μετάβαση στην κάμερα] και, στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
 2. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [BASIC] (Βασική).
 3. Πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.
 4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου.
  Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε (Εικονίδιο κάμερας).

Υπόδειξη

 • Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί είναι καθαροί. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή λίγη βρομιά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της φωτογραφίας.
 • Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη όταν θέλετε λίγο ακόμα χρόνο για να προετοιμαστείτε ή για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.
 • Ελέγχετε συχνά την κατάσταση μνήμης της συσκευής σας. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
 • Μπορείτε να σαρώσετε κωδικούς QR.

Σημείωση

 • Να γνωρίζετε ότι μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Κουμπί κλείστρου

Το κουμπί κλείστρου χρησιμοποιείται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και τις ενεργοποιημένες δυνατότητες.

 • (Κουμπί κλείστρου): Λήψη μιας φωτογραφίας

 • (Κουμπί έναρξης εγγραφής βίντεο): Εγγραφή βίντεο/Συνέχιση εγγραφής

 • (Κουμπί παύσης εγγραφής βίντεο): Προσωρινή παύση ενός βίντεο

 • (Κουμπί διακοπής εγγραφής βίντεο): Διακοπή εγγραφής βίντεο

Υπόδειξη

 • Μπορείτε να αποτρέψετε την κατά λάθος εκκίνηση του Photo Pro όταν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU] > [Εκκίν. με πλήκτρο κάμερας] > [Απενεργοπ.].
 • Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα μεταβαίνετε αυτόματα στη λειτουργία BASIC (Βασική) ή στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία όταν εκκινείτε το Photo Pro. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU] > [Λειτουργία λήψης κατά την εκκίνηση] > [Χρήση πάντα Βασικής λειτουργίας].