Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Προβάλλετε ή μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή Google Photos μετά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε το Photo Pro

Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες ή βίντεο, όπως προσαρμόζοντας τα χρώματα ή κόβοντας φωτογραφίες.

  1. Ενώ χρησιμοποιείτε το Photo Pro, πατήστε τη μικρογραφία (A) για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.

    Εικόνα που δείχνει τη θέση της μικρογραφίας στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία BASIC (Βασική).

  2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Υπόδειξη

  • Πατήστε (Εικονίδιο κοινής χρήσης) για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο ή (Εικονίδιο επεξεργασίας) για να το επεξεργαστείτε. Για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων, πατήστε την οθόνη.

Προβολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν προηγουμένως ή εγγεγραμμένων βίντεο

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή Google Photos.

Υπόδειξη

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Google Photos, μεταβείτε στο support.google.com/photos.