Χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά στη λειτουργία BASIC (Βασική)

Αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων

 1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Εικονίδιο αναλογιών εικόνας).
 2. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

Υπόδειξη

 • Ο αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που μπορείτε να αποθηκεύσετε εξαρτάται από την τιμή ανάλυσης ή MP (megapixel) που χρησιμοποιείτε και τη διάρκεια των βίντεο. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο υψηλής ανάλυσης καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη, για αυτό έχετε υπόψη ότι για καθημερινή χρήση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη μια χαμηλότερη ανάλυση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

 1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [MENU].
 2. Σαρώστε τη λίστα για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και επιλέξτε μια ρύθμιση.

  Εικόνα του μενού ρυθμίσεων του Photo Pro


Σημείωση

 • Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις διαφέρουν μεταξύ των λειτουργιών φωτογραφίας και βίντεο.

Υπόδειξη

 • Πατήστε [Εισαγωγή στις λειτουργίες] για να ελέγξετε τις πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες.

Για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας

 1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για εναλλαγή μεταξύ της κύριας και της μπροστινής κάμερας.


Αλλαγή φακών και ζουμ

Μπορείτε να αλλάζετε φακούς ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα.

 1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας.
  • (Κουμπί τηλεφωτογραφίας x4.4)
  • (Κουμπί τηλεφωτογραφίας x2.9)
  • (Κουμπί ευρείας γωνίας)
  • (Κουμπί υπερ-ευρείας γωνίας)
 2. Μεγεθύνετε την εικόνα.
  • Πατήστε ένα από τα κουμπιά γωνίας για να επιλέξετε έναν φακό και, στη συνέχεια, σύρετε το κουμπί γωνίας προς τα αριστερά και προς τα δεξιά (με κατακόρυφο προσανατολισμό) ή προς τα επάνω και κάτω (με οριζόντιο προσανατολισμό).
  • Πραγματοποιήστε τσίμπημα σμίκρυνσης ή τσίμπημα μεγέθυνσης στην οθόνη της κάμερας.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης.

Υπόδειξη

 • Για να κάνετε ζουμ χρησιμοποιώντας ψηφιακή επεξεργασία που διατηρεί περισσότερο από την αρχική ποιότητα εικόνας, πατήστε [MENU] > [Ρυθμίσεις ζουμ] > [Ζουμ σούπερ ανάλυσης AI].

Μείωση του θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή

 1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
 2. Πατήστε τις επιλογές [MENU] > [Έξυπνο φίλτρο ανέμου].
 3. Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.