Λήψη selfie

Μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα και φωτογραφήστε τον εαυτό σας. Για να αποφύγετε τις θολές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τοποθετήστε τη συσκευή σας σε συμπαγή επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να διατηρήσετε τη συσκευή σταθερή.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία φωτογραφίας ή βίντεο.
  2. Πατήστε (Εικονίδιο εναλλαγής κάμερας) για να ενεργοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
  3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια selfie.