Χρώμα και φωτεινότητα

Η κάμερά σας προσαρμόζει αυτόματα τις τιμές για το χρώμα και τη φωτεινότητα ανιχνεύοντας τις συνθήκες φωτισμού και εκτιμώντας τη θερμοκρασία χρώματος του φωτισμού περιβάλλοντος. Οι ψηφιακές κάμερες μπορούν μόνο να εκτιμήσουν τη θερμοκρασία χρώματος, για αυτό μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε τη σωστή θερμοκρασία.

Αν προκύψουν κιτρινόχρωμες φωτογραφίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου ή μπλε φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε το φλας, δοκιμάστε να προσαρμόσετε το χρώμα.

  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Εικονίδιο χρώματος και φωτεινότητας).
  2. Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα.

    Το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει όταν γίνει προσαρμογή των ρυθμίσεων.

    Για να αποκρύψετε τα ρυθμιστικά, πατήστε (Κουμπί κλεισίματος) ή το εικονοσκόπιο.

    Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Διαγρ.].

  3. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη

  • Αναζητήστε φωτισμό με κατεύθυνση και χρώμα, που δίνουν σχήμα και βάθος σε μια σκηνή. Αυτός ο τύπος φωτισμού υπάρχει λίγο πριν την ανατολή του ήλιου και κατά το ηλιοβασίλεμα. Το φυσικό φως από ένα παράθυρο είναι επίσης καλό.