Εφέ Μποκέ

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το εφέ Μποκέ όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη συσκευή σας. Το εφέ Μποκέ μειώνει την εστίαση στο φόντο μιας φωτογραφίας για να τονίσει τα αντικείμενα στο προσκήνιο, για καλλιτεχνικό εφέ.
 1. Ενώ χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Εικονίδιο Μποκέ).
 2. Πατήστε το κουμπί [Bokeh] που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε το εφέ Μποκέ.
  Το κουμπί [Bokeh] γίνεται πορτοκαλί.
 3. Σύρετε το ρυθμιστικό για προσαρμογή.

  Για να αποκρύψετε τα ρυθμιστικά, πατήστε (Κουμπί κλεισίματος) ή το εικονοσκόπιο.

  Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ Μποκέ, πατήστε το κουμπί [Bokeh] που βρίσκεται δίπλα από το ρυθμιστικό.

 4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση

 • Το εφέ Μποκέ δεν διατίθεται όταν έχει επιλεγεί ο φακός x0,7.
 • Το ζουμ δεν είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ.

Υπόδειξη

 • Αν πλησιάσετε πολύ ή απομακρυνθείτε πολύ από ένα αντικείμενο ενώ χρησιμοποιείτε το εφέ Μποκέ, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του αντικειμένου για να τραβήξετε τη φωτογραφία με εφέ Μποκέ.