Εγγραφή βίντεο HDR

Ενεργοποιήστε το HDR (High Dynamic Range, υψηλό δυναμικό εύρος) για να εμφανίζοντα τα βίντεό σας πιο δραματικά και πιο κοντά σε ό,τι βλέπετε ζωντανά.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε (Κουμπί αλλαγής μεταξύ φωτογραφιών και βίντεο) για να επιλέξετε μια λειτουργία βίντεο.
  2. Πατήστε (Εικονίδιο HDR) και επιλέξτε [HDR].

Σημείωση

  • Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το [Μέγεθος βίντεο] είναι ρυθμισμένο σε [Full HD (60 fps)] ή [HD].