Βίντεο με αργή κίνηση

Η λειτουργία βίντεο αργής κίνησης προσθέτει δυνατά εφέ στα βίντεό σας. Το εφέ αργής κίνησης προστίθεται μετά από την εγγραφή ενός βίντεο με κανονική ταχύτητα.

Σημείωση

 • Όταν εγγράφετε βίντεο με αργή κίνηση, απαιτούνται καλές συνθήκες φωτισμού.


Προσθήκη εφέ αργής κίνησης μετά την εγγραφή ενός βίντεο

 1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [Περισσότερα] > (Εικονίδιο αργής κίνησης).
 2. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να εγγράψετε ένα βίντεο.
 3. Πατήστε (Κουμπί διακοπής) για να διακόψετε την εγγραφή.
 4. Πατήστε τη μικρογραφία για να ανοίξετε το βίντεο.
 5. Σύρετε τις λαβές στη γραμμή χρόνου αργής κίνησης στις θέσεις όπου θέλετε να εμφανιστεί το εφέ αργής κίνησης.
  (A): Λαβές
  (B): Γραμμή χρόνου αργής κίνησης
  (C): Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

  Εικόνα ρύθμισης του εφέ αργής κίνησης. Άνω λωρίδα χρόνου, A και B. Κάτω δεξιά, C.