Πανοραμική λήψη

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πανοραμική λήψη για να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [Περισσότερα] > (Εικονίδιο πανοραμικής λήψης).
  2. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου.
  3. Μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.