Δημιουργικό εφέ

Με την εφαρμογή Δημιουργικό εφέ μπορείτε να προκαθορίσετε εφέ και φίλτρα χρώματος προτού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο.
  1. Στη λειτουργία BASIC (Βασική), πατήστε [Περισσότερα] > (Εικονίδιο δημιουργικών εφέ).
  2. Σαρώστε για αναζήτηση φίλτρων ή πατήστε ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του εφέ.
  3. Πατήστε (Εικονίδιο εφαρμογής δημιουργικού εφέ) για να εφαρμόσετε το φίλτρο και να επιστρέψετε στην οθόνη κάμερας.
  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή πατήστε το κουμπί κλείστρου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

Υπόδειξη

  • Πατήστε (Εικονίδιο εναλλαγής φίλτρου) για να αλλάξετε φίλτρα.