Εικονίδια ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να ρυθμιστούν εξαρτώνται από τη λειτουργία λήψης.

Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται κάθε εικονίδιο στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία AUTO/P/S/M. Άνω γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά, 1 έως 6. Κάτω γραμμή από τα αριστερά προς τα δεξιά, 7 έως 12.

 1. λειτουργία Οδήγησης

  Μονή λήψη

  Συνεχής λήψη: Υψηλή: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφηση ενώ πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Η ταχύτητα φτάνει μέχρι 20 εικόνες ανά δευτερόλεπτο.

  Συνεχής λήψη: Χαμηλή: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφηση ενώ πιέζετε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας. Η ταχύτητα φτάνει το μέγιστο των 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

  Χρονοδιακόπτης: 3 δευτ. / Χρονοδιακόπτης: 10 δευτ.

 2. Λειτουργία εστίασης

  AF μονής λήψης: Όταν πατάτε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση της διαδρομής και η κάμερα εστιάζει σε ένα θέμα, η εστίαση παραμένει κλειδωμένη μέχρι να σταματήσετε να πατάτε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση της διαδρομής. Χρησιμοποιήστε το [AF μονής λήψης] όταν το θέμα είναι ακίνητο.

  Συνεχές AF: Η κάμερα συνεχίζει να εστιάζει ενώ το πλήκτρο κάμερας πατιέται και κρατείται πατημένο μέχρι τη μέση της διαδρομής. Χρησιμοποιήστε το [Συνεχές AF] όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση.

  Μη αυτόματη εστίαση: Προσαρμόζει την εστίαση χειροκίνητα. Αν δεν μπορείτε να εστιάσετε στο προοριζόμενο θέμα με τη χρήση της αυτόματης εστίασης, χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση.

 3. Περιοχή εστίασης

  Ευρεία: Εστιάζει αυτόματα σε όλο το εύρος της οθόνης.

  Κέντρο: Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο της εικόνας.

 4. Τιμή έκθεσης

  Ρυθμίζει την τιμή έκθεσης στη λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου (S) και στη λειτουργία Μη αυτόματης έκθεσης (M) με τη χρήση του καντράν.

 5. Ευαισθησία ISO

  Ρυθμίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO (AUTO) ή χειροκίνητα. Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται με αυτόν τον αριθμό ISO (συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) με τη χρήση του καντράν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία.

 6. Λειτουργία φωτομέτρου

  Πολλαπλή: Μετράει το φως σε κάθε περιοχή μετά τον διαχωρισμό της συνολικής περιοχής σε πολλαπλές περιοχές και καθορίζει τη σωστή έκθεση ολόκληρης της οθόνης (Φωτόμετρο πολλαπλών προτύπων).

  Κεντρική: Μετράει τη μέση φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης, δίνοντας έμφαση στην κεντρική περιοχή της οθόνης (Κεντρικά ζυγισμένο φωτόμετρο).

  Σημειακή: Μετράει μόνο μέσα στον κύκλο φωτόμετρου.

 7. λειτουργία Φλας

  Αυτόματα / Φλας για γέμισμ. σκιών / Μείωση κόκκιν.ματιών / Απενεργοπ. / Φακός

 8. Ισορροπία λευκού

  Αυτόματα / Συννεφιά / Φως ημέρας / Φωτ. φθορισμού / Πυράκτωσης / Σκιά

  Προσαρμογή 1 / Προσαρμογή 2 / Προσαρμογή 3: Απομνημονεύει το βασικό λευκό χρώμα κάτω από τις συνθήκες φωτισμού για το περιβάλλον λήψης. Για να προσαρμόσετε το βασικό λευκό χρώμα, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία, πατήστε [Προσ.] και, στη συνέχεια, μετακινήστε την πορτοκαλί κουκκίδα στην επιθυμητή θέση. Μετά την προσαρμογή, πατήστε (Κουμπί κλεισίματος).

  Εικόνα του βασικού παραθύρου ρύθμισης λευκού χρώματος όταν χρησιμοποιείται το Photo Pro

 9. AF προσώπου/ματιών

  Ενεργοποίηση / Απενεργοπ.

  Η κάμερα ανιχνεύει τα πρόσωπα ή τα μάτια των ανθρώπων και των ζώων και εστιάζει αυτόματα σε αυτά.

 10. Μορφή αρχείου

  RAW: Η ψηφιακή επεξεργασία δεν εκτελείται σε αυτήν τη μορφή αρχείου. Επιλέξτε αυτήν τη μορφή για να επεξεργαστείτε εικόνες σε έναν υπολογιστή για επαγγελματικούς σκοπούς.

  RAW και JPEG: Δημιουργούνται ταυτόχρονα μια εικόνα RAW και μια εικόνα JPEG. Αυτό είναι κατάλληλο όταν χρειάζεστε δύο αρχεία εικόνων, ένα JPEG για προβολή και ένα RAW για επεξεργασία.

  JPEG: Η εικόνα καταγράφεται με τη μορφή JPEG.

 11. Λόγος διαστάσεων (Image size)

  Το μέγεθος εικόνας εμφανίζεται ανάλογα με την αναλογία εικόνας.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Βελτιστοποιητής εύρους D (DRO) / Αυτόματο HDR

  Βελτιστοποιητής εύρους D: Διορθώνει αυτόματα τη φωτεινότητα.

  Αυτόματο HDR: Διορθώνει αυτόματα τη φωτεινότητα.