Αυτόματη λειτουργία (AUTO)

Η κάμερα ανιχνεύει το είδος του σκηνικού και των συνθηκών και κατόπιν κάνει λήψη εικόνων με αυτόματα προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, μειώνοντας τον θόρυβο και εμποδίζοντας το κούνημα της κάμερας.
  1. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [AUTO] (Αυτόματη λειτουργία).
  2. Στρέψτε την κάμερα στο θέμα.
    Όταν η κάμερα αναγνωρίσει τη σκηνή, εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο για τη σκηνή που αναγνωρίστηκε.
  3. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.