Αυτόματο πρόγραμμα (P)

Η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση (και την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος) και μπορείτε να ορίσετε άλλες λειτουργίες λήψης όπως επιθυμείτε.
  1. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [P] (Αυτόματο πρόγραμμα).
  2. Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.
  3. Ρυθμίστε την τιμή έκθεσης (EV) χρησιμοποιώντας το καντράν.

    Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται το καντράν στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία αυτόματου προγράμματος.

  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.