Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός κινούμενου θέματος με διάφορους τρόπους, αν προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να την καταγράψετε τη στιγμή της κίνησης με κλείστρο υψηλής ταχύτητας ή ως ακόλουθη εικόνα με κλείστρο χαμηλής ταχύτητας.
  1. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [S] (Προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου).
  2. Ρυθμίστε τις λειτουργίες λήψης στις επιθυμητές ρυθμίσεις σας.
  3. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα κλείστρου με το καντράν.

    Εικόνα που δείχνει πού βρίσκεται το καντράν στην οθόνη αναμονής Photo Pro στη λειτουργία προτεραιότητας ταχύτητας κλείστρου.

  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  5. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.

Υπόδειξη

  • Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποτρέψετε το κούνημα της κάμερας όταν έχετε επιλέξει αργή ταχύτητα κλείστρου.
  • Όταν κάνετε φωτογράφηση αθλητικών σκηνών σε εσωτερικούς χώρους, ρυθμίστε την ευαισθησία ISO σε υψηλότερη τιμή.