Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας

Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς λειτουργιών και ρυθμίσεων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις αν αλλάξετε τη λειτουργία λήψης σε [MR] (Ανάκληση μνήμης).
  1. Στη λειτουργία AUTO/P/S/M, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε τις επιλογές [MENU] > [Λήψη] > [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας].
  3. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε [Αποθήκευση].
    Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Άκυρο] και κατόπιν επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.

Υπόδειξη

  • Για να αλλάξετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.