Ανάκληση μνήμης (MR)

Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη μιας εικόνας με ρυθμίσεις λήψης που έχουν ανακληθεί. Μπορείτε να καταχωρίσετε συχνά χρησιμοποιούμενους συνδυασμούς λειτουργιών και ρυθμίσεων με το [Μνήμη ρυθμίσεων κάμερας].
  1. Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης σε [MR] (Ανάκληση μνήμης).
  2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που ανακλήθηκαν.
  3. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
  4. Πιέστε το πλήκτρο κάμερας έως το τέρμα.