Συνεχής λήψη

Μπορείτε να κάνετε λήψη στατικών εικόνων συνεχόμενα και να βρείτε την καλύτερη λήψη.

Σημείωση

 • Στη λειτουργία BASIC (Βασική), οι λειτουργίες [Συνεχής λήψη] και [Λειτουργία εστίασης] είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας [Συνεχής λήψη]

 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας οδήγησης και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

  BASIC (Βασική) λειτουργία

  Εικόνα που δείχνει τη θέση του κουμπιού λειτουργίας οδήγησης

  • [Συνεχής λήψη: Υψηλή]: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφηση σε υψηλή ταχύτητα.
  • [Συνεχής λήψη: Χαμηλή]: Κάνει συνεχόμενη φωτογράφηση σε χαμηλή ταχύτητα.
  • [Μονή λήψη]: Κάνει τη φωτογράφηση μίας εικόνας.
 2. Πατήστε (Κουμπί κλεισίματος) για να κλείσετε το μενού.

  Μπορείτε επίσης να κλείσετε το μενού πατώντας το εικονοσκόπιο.

Για να επιλέξετε τη μέθοδο εστίασης ανάλογα με την κίνηση του θέματος

 1. Πατήστε [MENU].

 2. Βρείτε και πατήστε [Λειτουργία εστίασης] και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

  • [AF μονής λήψης]: Η κάμερα κλειδώνει την εστίαση μόλις ολοκληρωθεί η εστίαση. Χρησιμοποιήστε το [AF μονής λήψης] όταν το θέμα είναι ακίνητο.
  • [Συνεχές AF]: Η κάμερα εξακολουθεί να εστιάζει όσο πατάτε το πλήκτρο κάμερας (ή ενώ αγγίζετε το κουμπί κλείστρου και το κρατάτε στη λειτουργία BASIC (Βασική)). Χρησιμοποιήστε το [Συνεχές AF] όταν το θέμα βρίσκεται σε κίνηση.
 3. Κλείστε το μενού.

  Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε.

Συνεχόμενη λήψη εικόνων

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου στη λειτουργία BASIC (Βασική) ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

  Ο αριθμός των εικόνων που αποτυπώνονται υποδεικνύεται στο εικονοσκόπιο.

 2. Απελευθερώστε το κουμπί κλείστρου ή το πλήκτρο κάμερας.

  Αποθηκεύονται όλες οι φωτογραφίες.

Για να επιλέξετε την καλύτερη λήψη

 1. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε τα αποτελέσματα.

 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στις εικόνες που έχετε κάνει λήψη και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 3. Πατήστε (Εικονίδιο ριπής) και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή.